Husdränering och isolering av källargrund i Mörarp

Vi dränerade och isolerade ett 50-talshus med källare i Mörarp.

Gamla dräneringsrör i lera hade gjort sitt, och ersattes med nya, som lades djupare för att förbättra dräneringen ytterligare.
Källargrunden var täckt med asfalt som fick slipas bort. Pordrän (isolerande och dränerande material) sattes runt husgrunden.

De nya dräneringsrören ligger skyddat i tvättad makadam (som i sin tur skyddas med markduk av typen N2).

Ovanför vid marknivå sattes en skyddande plastlist för att förhindra vatten att rinna bakom Pordränskivorna.